Πολιτική ιστοσελίδας

Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσω του ενημερωτικού κόμβου από τους συμμετέχοντες σε αυτά, καθώς και κατά την επικοινωνία τους με την Ομάδα Διαχείρισης του κόμβου, οι τελικοί χρήστες του κόμβου ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:

  1. Απαγορεύονται τα μηνύματα που με οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου παραβιάζουν το νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως παράνομο λογισμικό, περιεχόμενο ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator), η δημοσίευση συνδέσμων προς ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και η αποστολή μηνυμάτων που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου ή που περιγράφουν μη νόμιμες πράξεις ή προτρέπουν σε αυτές.

  2. Απαγορεύονται τα υβριστικά σχόλια, σχόλια μίσους ή ρατσιστικά σχόλια, προσωπικές επιθέσεις και προσωπικοί χαρακτηρισμοί ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα, σχόλια ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του www.step.gov.gr ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
  3. Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι η Ομάδα Διαχείρισης του ενημερωτικού κόμβου www.step.gov.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διαγράφει εξ ολοκλήρου προσβλητικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο.
  4. Τα σχόλια εκφράζουν προσωπικές και μόνο απόψεις των συντακτών τους, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.
  5. Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις της Ομάδας Διαχείρισης του www.step.gov.gr θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία» και όχι δημόσια.
  6. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους στο περιεχόμενο που κατατίθεται στο www.step.gov.gr, στα μηνύματα ή στα σχόλια και οι οποίες δεν προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοια.
  7. Το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τα σχόλιά που αποστέλλονται, θα πρέπει να είναι γραμμένα είτε στα Ελληνικά, εφόσον πλοηγείστε στην ελληνική εκδοχή του www.step.gov.gr, είτε στα Αγγλικά, εφόσον πλοηγείστε στην αγγλική του εκδοχή.
  8. Κάθε τελικός χρήστης του www.step.gov.gr έχει τη δυνατότητα «αναφοράς» (report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της Ομάδας Διαχείρισης, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της. Η «αναφορά» παραβάσεων μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία».