Αποποίηση ευθύνης

Ο ενημερωτικός κόμβος www.step.gov.gr έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργεί ως μέσο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για προγράμματα που αφορούν την δια βίου μάθηση και την ενίσχυση της απασχόλησης, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων ειδικά των νέων. Όσον αφορά στα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι σχετικές ανακοινώσεις στο www.step.gov.gr σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα επίσημα κείμενα που προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε οποιοδήποτε από αυτά, δημόσιο, συγχρηματοδοτούμενο, ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Παρότι το www.step.gov.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ορθότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στο φορέα χρηματοδότησης (ή τον επίσημο δικτυακό του τόπο) προκειμένου να αποκτήσουν επακριβή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους και της προϋποθέσεις των οικείων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής.