Ποιοι είμαστε

Το www.step.gov.gr είναι ένας ενημερωτικός κόμβος, που προσφέρει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για προγράμματα που αφορούν την δια βίου μάθηση και την ενίσχυση της απασχόλησης, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων ειδικά των νέων, ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο ενημερωτικός κόμβος www.step.gov.gr:

  1. παρέχει σήμερα κάθε πληροφορία για τα προγράμματα δια βίου μάθησης και ενίσχυσης της απασχόλησης που προσφέρουν όλα τα υπουργεία,
  2. απαντά στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα,
  3. προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον διάλογο και τη λογοδοσία,
  4. θα προστεθούν σταδιακά και θα παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούνται από τους συναφείς φορείς ( ΙΕΚ, πρώην ΚΕΚ, κλπ) καθώς επίσης και υπηρεσίες δικτύωσης μεταξύ των μελών του.