Κείμενα Πλαίσιο

Κατεβάστε το Νόμο Δια Βίου Μάθησης από τον παρακάτω σύνδεσμο: Νόμος Δια Βίου Μάθησης

Κατεβάστε το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης από τον παρακάτω σύνδεσμο: Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Κατεβάστε το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» από το παρακάτω σύνδεσμο: ΕΣΔΕΚ