Τίτλος Προγράμματος

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

04/09/2014

Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος "Σύνδεση Θητείας με Αγορά Εργασίας"

08/09/2011

Mε το πέρας της Βασικής Εκπαίδευσης των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών Θητείας οι οπλίτες παρακολουθούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 3 - 8 εβδομάδων, ανάλογα με το Σχολείο. Η επιλογή του Σχολείου γίνεται ανάλογα με την απονομή ειδικότητας στον οπλίτη θητείας