Τίτλος Προγράμματος

Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ)

04/11/2014

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ. ...

Κέντρα φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά

23/11/2011

Το Πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία τεσσάρων Κέντρων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τα παιδιά και τους γονείς τους, στους Δήμους Φυλής, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πηνειού και Ξάνθης, περιοχές που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. ...