Τίτλος Προγράμματος

Εργαστήρια Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων στο Νοµό Θεσσαλονίκης και στο Νοµό Αττικής.

10/03/2016

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 24 ετών και θα υλοποιηθεί Τετάρτη 16/3/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και θα υλοποιηθεί Τετάρτη 30/3/2016 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. ...

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

10/03/2016

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες:
www.logistics-eede.gr
www.esee-emporio.gr
www.exagogiko-eede.gr
http://edu.sepe. ...

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

29/05/2015

 

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

12/05/2015

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα καταρτιστούν στο αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται. ...

Eπηχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την ενπανένταξή τους στην αγορά εργασίας

12/05/2015

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Eπιχορήγηση με επιταγές Κατάρτισης (training vouchers) της κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 8 περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

12/05/2015

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ. ...

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

06/04/2015

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4/2015 και λήγει στις 12 μ.μ. ...

Δωρεάν Εκπαίδευση Ανέργων σε Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής και τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας

12/02/2015

Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) ανακοινώνει την έναρξη του σχεδίου δράσης «FIT4JOBS». ...

Ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

17/12/2014

Μέσω της πράξης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο κ. ...

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας

17/12/2014

Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). ...

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων στην Δράμα με θέμα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ MARKETING κωδ. 3

03/12/2014

Θεματικές ενότητες προγράμματος:
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 1.Βασική ορολογία ξένης γλώσσας, 2.Επαγγελματική ορολογία (αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης), 3.Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, 4.Ενημέρωση για νομικά θέματα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα, 2. Σύγχρονες τεχνικές επαγγελματικών πωλήσεων, 3.Ποϊοτική εξυπηρέτηση πελατών, 4.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές- δακτυλογραφία, 5.Ενδιαμεση εσωτερική αξιολόγηση, 6.Η έννοια του Marketing 7. ...

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες)

01/12/2014

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 5000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στους Νομούς Δωδεκανήσου & Κυκλάδων στις θεματικές κατηγορίες

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

δ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ε) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ...

Εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

20/11/2014

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή 475 καταρτιζομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ)

04/11/2014

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ. ...

Νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών

02/10/2014

Στην έναρξη του νέου προγράμματος προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ μετά από απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών

02/10/2014

Ξεκινά στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 27.000.000ευρώ. ...

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης.

04/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν - στην κοινωνική τους ενσωμάτωση - στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας - στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης.

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)

04/09/2014

Στόχος: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

04/09/2014

Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ανέργους

04/09/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης και συνδυάζει ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή) και διδασκαλία σεμιναριακού τύπου

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες προκατάρτισης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης

04/09/2014

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα. Στα αντικείμενα προκατάρτισης- κατάρτισης περιλαμβάνεται η υφαντική, η κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, η παραγωγή και συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, η κηπουρική, η εκμάθηση γραφικών τεχνών, κ.ά. ...

Κατάρτιση ανέργων σε αντικείμενα ορυχείων - λατομείων με υποχρεωτική απασχόληση, μέσω "Επιταγής Κατάρτισης" (Training Voucher)

04/09/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών του μεταλλευτικού κλάδου και αυτού της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και εξελίξεις των κλάδων τους

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)

03/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στον Τουρισμό

03/09/2014

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

03/09/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

30/08/2014

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε στην υλοποίηση της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

19/03/2014

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

17/03/2014

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης 750 πρώην εργαζομένων των επιχειρήσεων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE

12/03/2014

ΑΣΠΙΔΑ - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 750 πρώην εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί ή καταγγελθεί από τις επιχειρήσεις "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST), ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και COMMERCIAL VALUE" (200 ΝΘΕ Συγχρηματοδοτούμενες).

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στα πράσινα επαγγέλματα

12/03/2014

Η δράση περιλαμβάνει 293 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αφορούν στην κατάρτιση 7.500 ατόμων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την "πράσινη οικονομία" για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. ...

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στον τουρισμό

12/03/2014

Η δράση περιλαμβάνει 158 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε 3.600 άνεργους με στόχο τη συμμετοχή τους στην απασχόληση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. ...

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε

12/03/2014

Η δράση περιλαμβάνει προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα στην πληροφορική Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αφορά στην κατάρτιση 30. ...

Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε

12/03/2014

Η δράση περιλαμβάνει προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από τα πιστοποιημένα στην πληροφορική Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αφορά στην κατάρτιση 4. ...

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Τ.Π.Ε σε ανέργους

12/03/2014

Η δράση περιλαμβάνει προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα στην πληροφορική Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αφορά στην κατάρτιση 10. ...

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των Ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

12/03/2014

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη ή μερική απασχόληση. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

12/03/2014

Σκοπός τους προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ με επιταγή κατάρτισης (TRAINING VOUCHER)

12/03/2014

Η δράση συνίσταται στην κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω επιταγής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και η συμμετοχή των καταρτιζομένων στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. ...

Kατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων με την χορήγηση «επιταγών κατάρτισης» (voucher)

12/03/2014

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα γίνεται στους άνεργους δημοσιογράφους μέσω των πρωτοβάθμιων φορέων τους, που είναι οι ενώσεις συντακτών. Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 ώρες. ...

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

12/03/2014

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι ωφελούμενοι άνεργοι προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι) και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού όλης της χώρας (Συμπράττοντες φορείς). Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα και δράσεις όπως: • η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, π.χ. ...

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων στην ψηφιακή τεχνολογία για την απόκτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους, μετά από υποχρεωτικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης. ...

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

12/03/2014

Στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 18.332 ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. ...

Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων στην ψηφιακή τεχνολογία για την απόκτηση γνώσεων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους, μετά από υποχρεωτικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης. ...

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στα πράσινα επαγγέλματα

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε ειδικότητες της "πράσινης οικονομίας", οι οποίες έχουν σχέση με την παραγωγή προϊόντων, ή την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Ενδεικτικοί τομείς είναι: • η βιολογική γεωργία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία • τα παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α. ...

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Τ.Π.Ε σε ανέργους

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων στην ψηφιακή τεχνολογία για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση των ωφελουμένων στην κατάρτιση (κυρίως των κατοίκων των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών και του νησιωτικού χώρου), ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η συμμετοχή των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. ...

Kατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων με τη χρήση «επιταγής κατάρτισης» (training voucher)

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου τους και να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher). ...

Κατάρτιση ανέργων απο πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση στα τουριστικά επαγγέλματα

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε ειδικότητες σχετικές με τα τουριστικά επαγγέλματα, οι οποίες αφορούν: • στην οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων σε ευρύτερο πλαίσιο, • στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, συνεδριακός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, αθλητικός, ιαματικός και θεραπευτικός, κ.ά. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια από 400 έως 800 ώρες. ...

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. ...

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε αντικείμενα ορυχείων - λατομείων (Παραγωγικός Τομέας Β’) με τη χρήση «Επιταγής Κατάρτισης» (TRAINING VOUCHER)

12/03/2014

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε δεξιότητες οι οποίες θα διευκολύνουν την απασχόλησή τους στον παραγωγικό τομέα Β’ (Ορυχεία & Λατομεία), ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και εξελίξεις του κλάδου (π.χ. άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξη λιγνίτη & άνθρακα κ.α). Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). ...

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών

12/03/2014

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. ...

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)

20/10/2013

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 30.000 ανέργους, οι οποίες προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. ...

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

20/10/2013

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ανέργους για τους οποίους λόγω ηλικίας, τόπου διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει.

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών

08/10/2013

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους  σε θέσεις απασχόλησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. ...

Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

08/10/2013

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το νέο σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).

Ηλεκτρονική μάθηση ΤΠΕ για ανέργους

08/10/2013

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης και συνδυάζει ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή) και διδασκαλία σεμιναριακού τύπου.

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων

08/10/2013

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με έμφαση (αυξημένη επιχορήγηση) στις ακόλουθες ειδικές ομάδες ανέργων: Nέοι έως 30 ετών, Άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο σύνταξης, Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών, Άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Κατάρτιση Ανέργων Δημοσιογράφων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ, μέσω Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher)

08/10/2013

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα γίνεται στους άνεργους δημοσιογράφους μέσω των πρωτοβάθμιων φορέων τους, που είναι οι ενώσεις συντακτών. ...

Κατάρτιση ανέργων ναυτικών (B Kύκλος)

08/10/2013

Στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητας τους. ...

Επαγγελματικά περιγράμματα - ΕΚΕΠΙΣ

08/10/2013

Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο σύστημα 4 του ΕΣΣΕΕΚΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής». ...

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Ήπειρο»

08/10/2013

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι άνεργοι προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι) και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού όλης της χώρας (Συμπράττοντες φορείς).

Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

08/10/2013

Η δράση αφορά στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις. Αυτό το σύστημα κατάρτισης συνδέεται με επιταγή κατάρτισης, η οποία εκδίδεται και χορηγείται στους ωφελούμενους από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ και περιέχει συγκεκριμένη οικονομική αξία (700 €) με στόχο την ανταλλαγή της με υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, σε ΚΕΚ της επιλογής τους. ...

Kατάρτιση ανέργων σε αντικείμενα ορυχείων–λατομείων, με υποχρεωτική απασχόληση

08/10/2013

Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών του μεταλλευτικού κλάδου και αυτού της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και εξελίξεις των κλάδων τους.

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 π

08/10/2013

Η δράση περιλαμβάνει 293 προγράμματα κατάρτισης, που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. για την προαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Kατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε τεχνικά επαγγέματα

08/10/2013

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών - τεχνικών έργων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στον τουρισμό

08/10/2013

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου

Πρόγραμμα 4.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο "Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2009"

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 33-64, Έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο "νέοι και επιχειρηματικότητα (Α Κύκλος)

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με το διακριτικό τίτλο "νέοι και επιχειρηματικότητα" (Β Kύκλος)

08/10/2013

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ανέργους όλης της χώρας με εξαίρεση τους ανέργους που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64»

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους ηλικίας 31-44 ετών, έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων

Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64 ετών.

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί στο “Πρόγραμμα «Δημιουργίας θέσεω

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε ειδικές ομάδες ανέργων που δημιουργείται ή επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα λόγω της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί σε απολύσεις και μείωση της απασχόλησης και την προώθηση τους ή την επαναπροώθηση τους στην απασχόληση μέσα από τη συμμετοχή σε στοχευμένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

26/09/2013

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλ

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 600 νέων θέσεων εργασίας, για τους ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ.ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», και «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 80 ανέργων των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών - Νέων Επιστημόνων έτους 2009

26/09/2013

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 6.000 άτομα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

23/11/2011

Στόχος των Τοπ/ΕΚΟ είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. ...

Πρόγραμμα διεύρυνσης τουριστικής περιόδου έτους 2011, με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία

03/11/2011

Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου έτους 2011, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. (μετά από τροποποίηση) Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40. ...

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» και λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

03/11/2011

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. ...

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών

05/09/2011

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. ...

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς

02/09/2011

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη των ανέργων, απολυμένων από επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς, για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στην διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. ...

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων A.με.Α, Εξαρτημένων από ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών ατόμων και πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν άνεργο στην επιχείρησή τους για πλήρη ή μερική απασχόληση (100 από τις 2.300 θέσεις θα είναι μερικής απασχόλησης-τουλάχιστον 4ωρη ημερήσιας απασχόλησης), ο οποίος να ανήκει στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας. Ο ΟΑΕΔ δίνει ως κίνητρο επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. ...

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων A.με.Α, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων ατόμων από 18 έως 64 ετών, που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, στηρίζοντας την κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση τους, την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης τους στην αγορά εργασίας καθώς και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. ...

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

02/09/2011

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση 4.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 22 έως 64 ετών στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των Ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 40.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι σαράντα οκτώ (48) μήνες. ...

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

02/09/2011

Στο Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά : έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ. ...

Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση στα Κατασκευαστικά – Τεχνικά έργα

02/09/2011

Η δράση περιλαμβάνει 317 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αφορούν στην κατάρτιση 7.000 ατόμων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στην παρούσα φάση, το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί αλλά διατίθεται ένας μικρός αριθμός προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στην Βόρεια Ελλάδα. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών (ΝΕΕ), ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ Κύκλος»

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 2.500 ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η φάση υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"

02/09/2011

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον σε ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας, αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑμεΑ, κλπ), μέσω των Μονάδων «Βοήθειας στο Σπίτι» και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας». ...

Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012

02/09/2011

Η δράση χρηματοδοτεί την παροχή θέσεων φροντίδας - φύλαξης βρεφών και παιδιών στις αντίστοιχες δομές (βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παιδιών με αναπηρία, κλπ). ...

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)

02/09/2011

Στόχος των ΤοπΣΑ είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και την κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «Επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας»

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κατάρτιση και απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίες οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. ...

Πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (Δήμων & Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών

02/09/2011

Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων & Περιφερειών), για την απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες, είκοσι τέσσερις (24) μήνες επιχορήγησης και τρείς (3) μήνες εν συνεχεία, δέσμευσης.

Κατάρτιση ανέργων ναυτικών

02/09/2011

Η δράση αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης & επιμόρφωσης σε άνεργους ναυτικούς. Πραγματοποιείται στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών και μετά από την ολοκλήρωσή της χορηγείται αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας. ...

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα νομού Θεσσαλονίκης

02/09/2011

Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους που έχει λυθεί ή καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχει λήξει με οποιοδήποτε τρόπο η επίσχεση εργασίας τους από τις επιχειρήσεις: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης. ...

Πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών

02/09/2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσι επτά (27) μήνες. ...