Τίτλος Προγράμματος

Ενημέρωση για ένταξη στο Υπομητρώο Αξιολογητών της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων –Κ3» του ΕΟΠΠΕΠ

29/05/2015

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο της προσεχούς υλοποίησης εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το «Υπομητρώο Αξιολογητών της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων –Κ3» παραμένει ανοιχτό και δέχεται αιτήσεις.

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

06/04/2015

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4/2015 και λήγει στις 12 μ.μ. ...

Δωρεάν Σεμινάρια Πληροφορικής στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκης

05/01/2015

Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης διευρύνοντας τις δράσεις της με τη βοήθεια των συμπολιτών μας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους δημότες της πόλης μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες με την εθελοντική προσφορά φοιτητών, αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών ή καθηγητών του αντίστοιχου τμήματος. ...

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) - B΄ΚΥΚΛΟΣ

10/12/2014

«Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2002/49/ΕΚ και 54/2004»

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.

Διάρκεια και έναρξη

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 8 εβδομάδες στο χρονικό πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. ...

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων στην Δράμα με θέμα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ MARKETING κωδ. 3

03/12/2014

Θεματικές ενότητες προγράμματος:
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 1.Βασική ορολογία ξένης γλώσσας, 2.Επαγγελματική ορολογία (αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης), 3.Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, 4.Ενημέρωση για νομικά θέματα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα, 2. Σύγχρονες τεχνικές επαγγελματικών πωλήσεων, 3.Ποϊοτική εξυπηρέτηση πελατών, 4.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές- δακτυλογραφία, 5.Ενδιαμεση εσωτερική αξιολόγηση, 6.Η έννοια του Marketing 7. ...

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες)

01/12/2014

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 5000 ωρών για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους που θα υλοποιηθούν στους Νομούς Δωδεκανήσου & Κυκλάδων στις θεματικές κατηγορίες

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

δ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ε) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ...

Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ

12/03/2014

Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση τους Ελληνικής Γλώσσας, στοιχείων τους ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, Επιπέδων Α1 και Α2, ενώ ο φορέας στις υπό τροποποίηση πράξεις προτείνει την εισαγωγή δύο νέων επιπέδων Β1 και Β2. Όλα τα παραπάνω επίπεδα απευθύνονται σε όλους τους μετανάστες – πολίτες Ε.Ε. ...

Πρόγραμμα 4.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο "Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2009"

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 33-64, Έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64»

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους ηλικίας 31-44 ετών, έτους 2008

08/10/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

26/09/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64 ετών.

Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

01/11/2011

Το Πρόγραμμα αφορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης («Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία») που τώρα είναι ανοιχτά σε όλους, στην Οικογένεια, σε εφήβους, νέους και ενήλικες. Αφορά στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη..

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

28/10/2011

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο και ευέλικτο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα Σ.Δ.Ε. υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. ...

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

08/09/2011

Χρηματοδοτείται η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και η βελτίωση των υποδομών του ώστε να γίνει ένα σύγχρονο Εξ Αποστάσεως Πανεπιστήμιο κατά τα πιο προηγμένα διεθνή πρότυπα αλλά και για να υποστηρίξει σε συνεργασία με άλλους φορείς προγράμματα δια βίου μάθησης για όλους