Τίτλος Προγράμματος

Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ)

04/11/2014

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ. ...

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

04/09/2014

Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ειδικό τριετές Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων A.με.Α, Εξαρτημένων από ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών ατόμων και πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το Πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν άνεργο στην επιχείρησή τους για πλήρη ή μερική απασχόληση (100 από τις 2.300 θέσεις θα είναι μερικής απασχόλησης-τουλάχιστον 4ωρη ημερήσιας απασχόλησης), ο οποίος να ανήκει στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας. Ο ΟΑΕΔ δίνει ως κίνητρο επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. ...

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων A.με.Α, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης χώρου εργασίας

02/09/2011

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων ατόμων από 18 έως 64 ετών, που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές ομάδες του τίτλου, στηρίζοντας την κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση τους, την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης τους στην αγορά εργασίας καθώς και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. ...